Lettergrootte: A A A

Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden

NVOG is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden en lokale en regionale onafhankelijke seniorenverenigingen. NVOG behartigt hun collectieve belangen bij landelijke instanties zoals ministeries, politieke partijen in de Tweede en Eerste Kamer, SER en andere relevante organisaties voor overleg, onderzoek, meningsvorming, beïnvloeding en (politieke!) besluiten. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn "Pensioenen", "Zorg, Welzijn, Wonen & Mobiliteit" en "Koopkracht, Inkomen en AOW".

Links
De NVOG is aangesloten bij

AGE Platform EuropeBeter OudOuderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

Brochure e-Health Zorg van Nu

Brochure e-Health