Lettergrootte: A A A

bestuur/bureau

Het Bestuur van NVOG wordt gekozen door de Algemene Vergadering (AV) uit kandidaten die doorgaans zijn voorgedragen door de lidorganisaties. De voorzitter wordt eveneens benoemd door de AV, andere functies worden binnen het bestuur verdeeld in onderling overleg. De zittingstermijn is per bestuurslid drie jaar en kan met nog eens drie jaar worden verlengd.

De voorstellen voor het door de AV vastgestelde beleid en de uitwerking ervan komen in hoofdzaak tot stand door de werkzaamheden van NVOG commissies en werkgroepen, die in eerste instantie rapporteren aan het Bestuur.

Het NVOG-bestuur is per 28-11-2018 als volgt samengesteld:

Jaap van der Spek, voorzitter

Nol Westermann, secretaris

Fred Steenwinkel, penningmeester

Jan Spilker, 2e secretaris

Jan Aanstoot, bestuurslid

Erik Triemstra, bestuurslid

Antonita de Louw, bestuurslid

 

Het secretariaat van NVOG :

Belinda Koops (bereikbaar ma-di-wo hele dag, do en vr van 9 - 10 uur) en altijd op 06-44194951.

 

Opleidingen


Loyens & Loeff - Juridisch en fiscaal adviseurs

SPO - Opleidingen voor pensioenfondsbesturen en professionals in de pensioensector

Pensioenopleidingen, Registeropleidingen op niveau A en B voor pensioenfonds-besturen, verantwoordings-organen en professionals in de sector

Willis-Towers-Watson - Innovatieve oplossingen op diverse financiële gebieden

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________