Lettergrootte: A A A

Den Haag negeert advies gepensioneerden en ouderen

 

Jongstleden woensdag heeft de NVOG, samen met de pensioen-organisaties KNVG en NOOM alsmede met de ouderenbonden ANBO en KBO-PCOB een brief gestuurd aan de vaste Tweede Kamercommisie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze commissie zou daags erna bijeenkomen om pensioenonderwerpen te bespreken.

De aanleiding tot het sturen van deze brief ligt in het feit dat gepensioneerden en ouderen ontgoocheld zijn over de reactie van het kabinet op het najaarsrapport van De Nederlandsche Bank eerder deze maand, waaruit blijkt dat gepensioneerden niet worden betrokken bij het beleid over pensioenen. Door in haar antwoord (kamerbrief 32 043) er slechts twee regels aan te wijden (pagina 7, 3e alinea, 1e twee zinnen) gaat staatssecretaris mevr. Klijnsma in haar reactie naar onze mening in het geheel voorbij aan onze brief met constructieve voorstellen van 14 oktober.

Met onze brief van woensdag hebben wij de leden van de kamercommissie pensioenen nogmaals dringend gevraagd onze brief mee te nemen in de discussie met de staastssecretaris. Een kopie van de brief is gestuurd aan de minister-president, staatssecetaris mevr. Klijnsma en aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

Zeer tot de teleurstelling van de gepensioneerden en ouderenbonden is tijdens het overleg dat gisteren plaatsvond, nauwelijks inhoudelijk op onze brief gereageerd. Het kabinet wil, zoals eigenlijk al bekend was, niet discussiëren over een mogelijke aanpassing van de rekenrente en vindt dat aan het nFTK (Financieel Toetsingskader) überhaupt niet mag worden getornd. Van de aanwezige bewindslieden ondersteunde de vertegenwoordiger van 50+PLUS partij in grote lijnen de inhoud van onze brief maar probeerde het CDA de nadruk te leggen op Europa en de rente-ontwikkelingen en gedroeg D66 zich ronduit vervelend door steeds weer te zeggen dat de vooruitzichten voor jongeren slecht zijn en de ouderen het juist goed hebben.

Het was een rommelige vergadering waarin per saldo niets opbouwends aangaande pensioenen tot stand is gekomen. Men wil wachten tot januari 2017 wanneer de cijfers van de dekkingsgraden van december bekend zijn en wil dan verder praten of een verlening van de hersteltermijnen mogelijk is en of er andere oplossingen kunnen worden gevonden. Kortom, het ziet er naar uit dat dit kabinet tot aan de verkiezingen in maart comfortabel achterover gaat leunen, de ouderen en gepensioneerden met veel vragen en in onzekerheid latend.

Gepubliceerd: vrijdag 25 november 2016 om 15:36 uur

Overige dossiers uit 2016

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________