Lettergrootte: A A A

Een goed gesprek met de staatssecretaris

Op 14 oktober en 23 november stuurden de ouderenorganisaties een gezamenlijke brief aan staatssecretaris mevr. Klijnsma van SZW. Wij hadden n.l. inhoudelijk overleg verwacht n.a.v. onze brieven voorafgaand aan het Kamerdebat en willen op een gestructureerde wijze een volwaardig gesprekspartner zijn, maar kregen uit Den Haag niet de gewenste reactie.

Mevrouw Klijnsma reageerde op onze brieven door ons eind november uit te nodigen voor een gesprek. Dat gesprek tussen de staatssecretaris en een delegatie van de NVOG, KNVG, ANBO, KBO-PCOB en NOOM heeft vrijdag 2 december in Den Haag plaatsgevonden.

In het gesprek zei de staatssecretaris onze organisaties wel degelijk als gesprekspartners te zien, maar dat zij vaak met korte informele lijnen moet werken. En haar speelruimte bij het nemen van maatregelen ter voorkoming van kortingen op pensioenen is erg klein. Een verlenging van de hersteltermijn is op dit moment het enige instrument dat zij kan hanteren.

Wij hebben mevrouw Klijnsma gevraagd om te mogen deelnemen aan het ambtelijk overleg voor wat korte termijnproblemen betreft en om een formele positie bij de SER (Sociaal Economische Raad) voor de lange termijn (nieuw pensioenstelsel).

Ten aanzien van het laatste punt zegde zij toe mevrouw Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, te zullen benaderen. Die positie in de SER zullen de ouderenorganisaties volgens de staatssecretaris waarschijnlijk alleen kunnen krijgen wanneer er één vertegenwoordiger van alle ouderenorganisaties is. Ook moet de negatieve framing worden doorbroken en moeten ouderen én jongeren laten zien een gezamenlijk belang te hebben in een goed pensioenstelsel.

Er werd afgesproken dat zal worden gewerkt aan gestructureerd overleg met ambtelijke en bestuurlijke interactie. Half december zal een gesprek met de staatssecretaris, de ouderenorganisaties en jongeren worden georganiseerd met als doel een stevige basis te leggen voor gezamenlijk optrekken en het doorbreken van framing. Aansluitend daarop zal een gesprek worden gearrangeerd waarbij ook de vakbonden zullen worden uitgenodigd. De voorzitter van de NVOG zal het aanspreekpunt van de ouderenorganisaties bij de SER zijn.

Gepubliceerd: zaterdag 10 december 2016 om 12:54 uur

Overige dossiers uit 2016

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________