Lettergrootte: A A A

NVOG organiseert cursus "Lezen Jaarverslagen van Pensioenfondsen".

De Werkgroep Jaarverslagen & Indexaties biedt aan leden van NVOG-lidorganisaties-  en iedereen die daarvoor belangstelling heeft- dit jaar een mogelijkheid aan om deel te nemen aan de cursus “Lezen Jaarverslagen van Pensioenfondsen”.
 
Tijdens de cursus zal uitgelegd worden wat de betekenis is van bepaalde begrippen en cijfers opgenomen in de jaarrekening. U kunt daarbij denken aan o.a. beleggingen, vorderingen, reserves, voorziening pensioenverplichtingen, pensioenvermogen, premiebijdragen, kostendekkende premie, beleggingsresultaten, pensioenopbouw, dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad enz. De jaarrekening vormt de hoofdmoot.
 
De cursus is bedoeld voor deelnemers met geen of weinig kennis op financieel/administratief gebied. Leden van een belangenvereniging, die lid zijn in een verantwoordingsorgaan van hun pensioenfonds kunnen er hun voordeel mee doen.                                                                                                                   
 
De dag waarop deze 1-daagse cursus wordt aangeboden is woensdag 9 november 2016 (in de vergaderzaal van de NVOG te Utrecht). Het aanvangstijdstip is 10.30 uur en de verwachting is dat we om 15.00 uur kunnen afsluiten. De maximale capaciteit van de zaal is 10 deelnemers. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.De kosten per deelnemer bedragen € 25,00 inclusief lunch. Reiskosten zijn voor eigen rekening.   
Een week vóór aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer het programma, deelnemerslijst en een routebeschrijving naar het kantoor van NVOG in Utrecht.
 
Belangstellenden kunnen zich vóór 25 oktober 2016 aanmelden (onder vermelding van naam, organisatie, mailadres, en telefoonnummer ) bij J. Poppelaars, e-mail jpoppelaars@kpnmail.nl of telefoon 076-5414150.
 
Namens de Werkgroep Jaarverslagen & Indexaties NVOG,
Jac Poppelaars.
 

Gepubliceerd: donderdag 13 oktober 2016 om 9:51 uur

Overige dossiers uit 2016

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________