Lettergrootte: A A A

NVOG stuurt brief aan Eerste Kamer commissie SZW

Dinsdag 24 mei wordt in de Eerste Kamer een initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Lodders (VVD) behandelt dat een wijziging beoogt van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet loonbelasting 1964.

Het wetsvoorstel strekt tot een verbetering van het als te beperkend ervaren wettelijk kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten (premieregelingen). Door de voorgestelde wijzigingen kan pensioenkapitaal dat in het kader van een premieregeling is opgebouwd, in de uitkeringsfase (deels) risicodragend worden belegd. Doorbeleggen leidt naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat en maakt het pensioen minder afhankelijk van de rentestand op pensioendatum.

De gezamenlijke KNVG/NVOG pensioencommissie heeft jongstleden maandag een brief gestuurd aan de vaste Eerste Kamercommissie van SZW waarin zij het belang van deze wetsaanpassing onderschrijft. In de brief kunt u de standpunten, aanbevelingen en gewenste acties van de NVOG en KNVG lezen. 

Gepubliceerd: vrijdag 22 april 2016 om 11:39 uur

Overige dossiers uit 2016

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________