Lettergrootte: A A A

Onze voorstellen aan de politieke partijen

Zoals bekend heeft de NVOG samen met de collega ouderen- en gepensioneerdenorganisaties KNVG, NOOM en PCOB voorstellen aan alle politieke partijen gedaan over pensioen, koopkracht en zorg voor het verkiezingsprogramma 2015 (zie onze nieuwsbrief nr. 10 van 4 maart).

Op hun verzoek hebben wij onze voorstellen kunnen toelichten bij de VVD en de PvdA. D66 zond ons een uitvoerige reactie (wel algemeen gesteld) en Groen Links deelde ons mede dat zij geen tijd hadden om ons te ontvangen!

Deze week heeft 50PLUS ons uitgenodigd  om onze voorstellen en ideeën te komen toe lichten. Wij kregen daarvoor ruim de tijd en de voorzitter en secretaris van de commissie opstelling verkiezingsprogramma zegden toe onze ideeën mee nemen naar de commissie. Wij wachten af.

De andere politieke partijen hebben, ondanks een herinnering onzerzijds begin juni, waarin wij nogmaals aangaven een gesprek hierover op prijs te stellen, geen reactie gegeven op de hen op 2 maart jl. toezonden voorstellen. Jammer!

Gepubliceerd: woensdag 13 juli 2016 om 15:55 uur

Overige dossiers uit 2016

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________