Lettergrootte: A A A

Staatssecretaris houdt vaart in het overleg

In nieuwsbrief 51 van vorige week, waarin verslag werd gedaan van het overleg tussen staatssecretaris Klijnsma en de ouderenorganisaties van vrijdag 2 december over het toekomstig pensioenstelsel, meldden wij dat zij half december een gesprek tussen de ouderenorganisaties en jongeren zou organiseren met als doel een stevige basis te leggen voor gezamenlijk optrekken van ouderen en jongeren en het doorbreken van framing.

Mevrouw Klijnsma heeft onmiddellijk de daad bij het woord gevoegd want afgelopen woensdag zaten alle organisaties van gepensioneerden en drie vertegenwoordigers van CNV en FNV jongeren met mevrouw Klijnsma aan tafel om hierover van gedachten te wisselen. Hieronder in het kort een aantal van de besproken en afgesproken punten:

Jongeren en ouderen hebben gedeelde belangen en nemen afstand van het framen door de “buitenwacht”, ongeacht of dat politieke partijen of de media zijn.

Het toekomstig pensioenstelsel is een zaak van de partners in het arbeidsvoorwaardelijk overleg waarbij de SER gaat bekijken hoe jongeren en ouderen beter kunnen worden betrokken in dit proces. De sociale partners zijn nu aan zet en hopelijk komt de SER zo snel mogelijk met een duidelijke zienswijze en met oplossingen. De ouderenorganisaties en de jongeren zullen beide een contactpersoon hebben bij de voorzitter van de SER.

Er zal nader overleg (moeten) plaatsvinden over de inhoudelijke verschillen. Het ministerie van SZW is bereid  dit overleg te faciliteren door o.a. vergaderaccomodatie en eventueel menskracht beschikbaar te stellen.

Op middellange termijn (richting Kamerverkiezingen medio maart 2017) gaan ouderen en jongeren proberen “mee te kijken” met de SER en gaan we proberen samen een stelsel te ondersteunen, waarbij in ieder geval aanpassingen nodig zullen zijn om problemen op te lossen en vertrouwen te herwinnen. Ouderen en jongeren zullen elkaar opzoeken om dat mogelijk te maken.

Het is verheugend te constateren dat er nu goed overleg is tussen ouderenorganisaties en het ministerie van SZW inzake pensioen aangelegenheden waarbij constructieve stappen worden gezet. Bovendien is het feit dat jong én oud zich samen kunnen vinden om de mogelijk negatieve beeldvorming te ontkrachten en vanaf nu willen samenwerken een mooi uitgangspunt voor het komend jaar. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Gepubliceerd: vrijdag 16 december 2016 om 18:49 uur

Overige dossiers uit 2016

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________