Lettergrootte: A A A

NVOG en KNVG in actie voor een seniorvriendelijk gemeentebeleid

Als belangenbehartiger richten NVOG en KNVG zich regelmatig tot de landelijke politiek. Een mooi voorbeeld hiervan is het manifest: Een Oudervriendelijke Samenleving. Een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland waarbij wij samen met zo’n 20 partners betrokken zijn. Zie nieuwsbrief NVOG nr. 25 d.d. 16 juni jl.

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn voor ons aanleiding om gezamenlijk met de actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid, de lokale politiek te benaderen.

Sinds de overheveling van overheidstaken naar gemeenten in 2015 is het seniorenbeleid steeds meer een zaak en taak van de lokale overheid geworden.

Na de raadsverkiezingen in maart 2018 zal nieuw gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. Maar eerst zullen de lokale politieke partijen zich moeten buigen over de lokale verkiezingsprogramma’s. Deze programma’s worden nu geschreven. Het is dus van belang om de belangrijkste zaken voor senioren op het gebied van zorg, wonen en mobiliteit onder de aandacht te brengen van de lokale politiek.

Als NVOG en KNVG zullen wij, via de griffier van de gemeenteraad, de fractievoorzitters van de partijen die op dit moment in de gemeenteraad zitten, benaderen met een brief en checklist (zie link onderaan dit artikel) waarin de wensen van de senioren zijn samengevat. Ook voor de leden van de lidorganisaties is een rol weggelegd. Zij kunnen met een door ons gemaakte voorbeeldbrief, met daarbij gevoegd een checklist, de plaatselijke politieke partijen te wijzen op de wensen die zij hebben.

Begin september ontvangen de bij de NVOG en de KNVG aangesloten lidorganisaties per mail een brief waarin de actie uiteen wordt gezet en waarbij hun medewerking wordt gevraagd bij het inschakelen van de leden van hun organisatie.

Checklist Seniorvriendelijk Gemeentebeleid (pdf)

Gepubliceerd: vrijdag 25 augustus 2017 om 15:48 uur

Overige dossiers uit 2017

Links
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________