Lettergrootte: A A A

Minister Koolmees: "SER nu aan zet".

Dinsdag 20 maart zaten vertegenwoordigers van KNVG/NVOG, KBO-PCOB, ANBO, NOOM, Senioren CNV, FNV en De Unie (VCP) bij minister Koolmees van SZW (en 4 ambtenaren) aan tafel voor een eerste kennismaking. De jongeren werden vertegenwoordigd door door de voorzitters van FNV-jongeren, CNV-jongeren en Young Professionals. Dit op gezamenlijk initiatief van NVOG en KNVG, die reeds in november van het vorig jaar een brief aan de minister stuurden met het verzoek om een kennismakingsgesprek.

De bedoeling van deze ontmoeting was dan ook een wederzijdse uitwisseling van gedachten en informatie. Maar ook om te laten zien dat de ouderenorganisaties heel bewust willen werken aan een goed pensioenstelsel en aan behoud van koopkracht en dat men dit samen met de jongeren wil doen. Eensgezindheid (met natuurlijk wel hier en daar wat verschillen van opvatting) tussen de generaties kan namelijk voor iedereen voordelen bieden. Door op deze manier naar buiten te treden worden ouderenorganisaties steeds meer een gewaardeerde gesprekspartner, hetgeen overigens ook bleek uit een gesprek dat beide voorzitters van NVOG en KNVG onlangs met de voorzitter van de SER, mevrouw Hamer voerden. Ook in dat gesprek bleek dat wij op relevante ogenblikken in het wordingsproces van het nieuwe pensioenstelsel zullen worden betrokken.

Minister Koolmees gaf in het gesprek aan dat hij er (bewust) voor heeft gekozen om eerst het advies van de SER te willen afwachten maar dat hij achter de schermen al wel indringende gesprekken voert en ook hij, net als de ouderen en jongeren, vindt dat er snelheid moet worden gemaakt. Ook benadrukte hij dat vernieuwing van het pensioenstelsel alleen goed kan gaan wanneer die plaats vindt binnen de collectiviteit, risicodeling en solidariteit. Verplichtstelling is volgens hem hierbij een vereiste. Ook een stabielere rekenmethode moet in het nieuwe stelsel worden opgenomen.

De bewindsman ziet in dat de huidige gang van zaken niet alleen nadelige gevolgen heeft voor gepensioneerden maar dat die ook slecht is voor de jongeren/actieven die inmiddels in hun pensioenopbouw behoorlijk achterlopen Ook op dit punt vinden ouderen en jongeren elkaar. De minister bracht ook naar voren dat het voor het draagvlak van oplossingen in het nieuwe pensioenstelsel belangrijk is dat gepensioneerden en jongeren zich er ook in zouden kunnen herkennen. Verder overleg is dus erg belangrijk en dat zal de komende tijd in een klein gezelschap (vanzelfsprekend met feedback naar de achterbannen) worden voortgezet.

De uitkomst van het gesprek van afgelopen dinsdag is dat we als organisaties van ouderen en gepensioneerden verder in het overleg worden betrokken en dat we, nu we gezamenlijk optrekken, zeker als serieuze gesprekspartner worden beschouwd. We zitten daarmee (nog) niet aan de onderhandelingstafel maar worden wel gehoord we kunnen wel degelijk invloed uitoefenen. Wij denken dat minister Koolmees “breder” denkt dan sommige partijgenoten in de Tweede Kamer. Het feit dat hij de bijeenkomst liet uitlopen en ook ruimte gaf aan meer onderwerpen dan die op de agenda stonden, laat zien dat hij ons als gesprekspartner zeer serieus neemt en onze meningen over pensioenzaken goed tot zich wil nemen.

De conclusie is dat het initiatief van ouderen- en gepensioneerdenorganisaties om alle partijen bij elkaar aan tafel te krijgen en regelmatig te overleggen met alle belanghebbenden inzake pensioenen en koopkracht, is geslaagd en zal worden voortgezet. 

Gepubliceerd: vrijdag 23 maart 2018 om 17:49 uur

Overige dossiers uit 2018

Opleidingen


Loyens & Loeff - Juridisch en fiscaal adviseurs

SPO - Opleidingen voor pensioenfondsbesturen en professionals in de pensioensector

Pensioenopleidingen, Registeropleidingen op niveau A en B voor pensioenfonds-besturen, verantwoordings-organen en professionals in de sector

Willis-Towers-Watson - Innovatieve oplossingen op diverse financiële gebieden

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________