Lettergrootte: A A A

Seniorenorganisaties pleiten voor Breed Nationaal Pensioenakkoord

‘Pensioenakkoord onbestaanbaar zonder steun ouderen en jongeren’

 Acht seniorenorganisatie hebben minister Koolmees van Sociale Zaken vandaag hun Kader voor een nieuw pensioenstelsel aangeboden tijdens een debatmanifestatie met 450 vertegenwoordigers van deze organisaties in de Jaarbeurs in Utrecht. Het kader bevat de criteria waarop de seniorenorganisaties elke aanpassing van het bestaande pensioenstelsel zullen beoordelen. Zij doen daarbij het aanbod actief mee te werken aan het tot stand komen van een Breed Nationaal Pensioenakkoord. De acht organisaties zijn: KNVG (inclusief KBO-Brabant), NVOG (inclusief FASv) , NOOM, KBO-PCOB, FNV Senioren, De Unie senioren, CNV Senioren en Verontruste Ouderen. Samen vertegenwoordigen zij direct 800.000 leden en indirect drie miljoen gepensioneerden. Op de foto boven dit artikel minister Koolmees met het Pensioenkader dat hem door de voorzitters van NVOG en KNVG werd overhandigd.

Lees hier het persbericht.

Een samenvatting van de middag met vragen aan de minister, uitgesproken door NVOG voorzitter Jaap van der Spek, leest u hier.

Ouderen: minder zekerheid mag als kans op indexatie toeneemt

Handhaven van de levensstandaard en garantie van koopkracht, dat zijn veruit de belangrijkste eisen die gepensioneerden stellen aan een nieuw pensioenstelsel. Toch is zeventig procent van de ouderen bereid met minder zekerheid genoegen te nemen als de kans op indexatie daardoor toeneemt. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Bureau Motivaction op verzoek van acht ouderenorganisaties in de maand oktober heeft gedaan onder hun 800.000 leden.

Lees hier het persbericht dat is uitgebracht naar aanleiding van de uitslag van de enquête.

De sheets van de presentatie die tijdens de Debatmanifestatie is gehouden, vindt u hier.

Via deze link is een aantal foto's van de Debatmanifestatie Pensioenen te bekijken.

Hier leest u de rapportage Toetsingscriteria Pensioenen van Motivaction.

Het kader dat tijdens de Debatmanifestatie Pensioenen aan minister Koolmees is overhandigd.

Gepubliceerd: dinsdag 20 november 2018 om 12:13 uur

Overige dossiers uit 2018

Opleidingen


Loyens & Loeff - Juridisch en fiscaal adviseurs

SPO - Opleidingen voor pensioenfondsbesturen en professionals in de pensioensector

Pensioenopleidingen, Registeropleidingen op niveau A en B voor pensioenfonds-besturen, verantwoordings-organen en professionals in de sector

Willis-Towers-Watson - Innovatieve oplossingen op diverse financiële gebieden

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________