Lettergrootte: A A A

Koepels NVOG en KNVG wachten op antwoord SER

Al heel lang koesteren de seniorenorganisaties in Nederland de wens een plekje te hebben aan de overlegtafel(s) van de SER, de adviesraad over sociaal-economische vraagstukken voor regering en parlement.

Helaas werden de verzoeken tot deelname aan de besprekingen op het terrein van pensioenen, koopkracht en zorg door de SER vooralsnog niet gehonoreerd. De senioren- en ouderenorganisaties staan daardoor al vele jaren buitenspel als het gaat om belangrijke besprekingen op de hierboven genoemde gebieden.

Eind augustus ontving NVOG van onze lid-organisatie BP-DNB (De Nederlandsche Bank) een tip dat in de Staatscourant een oproep van de SER stond aan organisaties om zich uiterlijk 9 september 2019 te melden als zij menen recht te hebben op het benoemen van leden van de raad.

NVOG secretaris Nol Westermann heeft vervolgens een conceptbrief gemaakt, die met enige aanvulling met betrekking tot het wel door de SER ingestelde jongerenplatform, is omgezet in een gezamenlijke brief aan de SER. Daarin staat het verzoek om ons (lees: de nieuwe Koepel Gepensioneerden met bijna 300.000 leden) toe te laten tot de voor ons relevante SER-commissies en om ook een seniorenplatform in te stellen.

De brief van NVOG/KNVG is 5 september j.l. aan de SER gestuurd met een kopie aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar wij tot op heden nog geen reactie hebben ontvangen, gaan wij de SER dezer dagen herinneren aan onze brief en vragen deze z.s.m. te beantwoorden.

Lees hier de brief aan de SER.

Gepubliceerd: vrijdag 25 oktober 2019 om 20:13 uur

Overige dossiers uit 2019

Opleidingen


Loyens & Loeff - Juridisch en fiscaal adviseurs

SPO - Opleidingen voor pensioenfondsbesturen en professionals in de pensioensector

Pensioenopleidingen, Registeropleidingen op niveau A en B voor pensioenfonds-besturen, verantwoordings-organen en professionals in de sector

Willis-Towers-Watson - Innovatieve oplossingen op diverse financiële gebieden

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________