Lettergrootte: A A A

Reactie op brief minister Koolmees over de kortingen op pensioenen

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer vandaag een brief gestuurd waarin hij aankondigt de kortingen op de pensioenen een jaar uit te stellen en de premies op de pensioenen voorlopig te laten zoals ze zijn.

Het overgrote deel van de gepensioneerden en de actieve deelnemers in een pensioenfonds zullen volgend jaar niet worden gekort. Er is wel een ondergrens: Een klein aantal pensioenfondsen dat een dekkingsgraad beneden de 90% heeft, moeten wel korten.

NVOG en KNVG zijn blij dat de minister mede door hun inspanningen dit besluit heeft genomen. Vorige week hebben wij in een goed gesprek de minister en zijn ambtenaren duidelijk kunnen maken waarom wij vinden dat er op dit moment niet moet worden gekort. Ter voorkoming van onrust en het verdwijnen van vertrouwen. Ook hebben wij kunnen aandragen welke redenen er zijn om de situatie zo te benoemen dat er sprake is van bijzondere economische omstandigheden. Dit gesprek op het ministerie hebben we gelukkig namens alle seniorenorganisaties kunnen voeren en maakt het verhaal krachtiger en geloofwaardiger.

De minister heeft zijn besluit genomen na overleg met de pensioenfondsen, met ons en met de politieke partijen. Daarom verwachten wij in het Kamerdebat geen problemen meer. Onze acties “voorkom kortingen” hebben wij daarom opgeschort.

Jaap van der Spek (NVOG) 

Joep Schouten (KNVG)

Gepubliceerd: dinsdag 19 november 2019 om 15:58 uur

Overige dossiers uit 2019

Opleidingen


Loyens & Loeff - Juridisch en fiscaal adviseurs

SPO - Opleidingen voor pensioenfondsbesturen en professionals in de pensioensector

Pensioenopleidingen, Registeropleidingen op niveau A en B voor pensioenfonds-besturen, verantwoordings-organen en professionals in de sector

Willis-Towers-Watson - Innovatieve oplossingen op diverse financiële gebieden

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________