Lettergrootte: A A A

Honderduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen

 

230.000 senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van vijf organisaties voor senioren en gepensioneerden. KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM willen dat de overheid burgers actiever gaat wijzen op toeslagmogelijkheden en werkt aan meer gebruiksvriendelijkheid van het toeslagenstelsel.

Lang niet alle senioren die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vragen deze ook daadwerkelijk aan. Eén op de zes huishoudens 55+ mist mogelijk huurtoeslag. Eén op de tien 55+-huishoudens laat wellicht zorgtoeslag liggen. Dit blijkt uit bestudering van de CBS-cijfers. Het is belangrijke informatie in aanloop naar Prinsjesdag. Onderbenutting van toeslagen door seniorhuishoudens heeft namelijk een negatief effect op de koopkracht en zelfstandigheid van ouderen.

Klik voor het rapport

Onderbenutting van zorg- en huurtoeslag bevestigt signalen die ouderen- en gepensioneerdenorganisaties al langer krijgen. Het betekent een flinke knauw voor de koopkracht van senioren die, onder meer door uitblijven van pensioenindexatie, de laatste jaren al flink onder druk staat. KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv willen daarom dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van deze onderbenutting. De resultaten daarvan moeten gebruikt worden om burgers actiever te gaan wijzen op toeslagmogelijkheden en de gebruiksvriendelijkheid van het toeslagenstelsel te vergroten, in het bijzonder als ze de pensioengerechtigde leeftijd naderen.

Huishoudens met een lager inkomen kunnen aanspraak maken op toeslagen. Toekenning van huur- en zorgtoeslag is afhankelijk van inkomen en vermogen. Toekenning gebeurt niet automatisch. Het is nodig om de toeslagen en de bijbehorende voorwaarden te kennen, en de toeslag persoonlijk aan te vragen.

 

Eén op de zes huishoudens met 55-plussers laat mogelijk huurtoeslag liggen

Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

  • Het aandeel seniorenhuishoudens dat, op basis van hun inkomen en vermogen, mogelijk hun recht op huurtoeslag laat liggen is 17%. Tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn weinig verschillen.Onderbenutting van de huurtoeslag is extra schrijnend, aangezien een huurhuis eind 2017 gemiddeld zo’n 533 euro per maand kostte, wat 17 procent meer is dan in 2012.
  • Mogelijk omvat de berekende groep ook huishoudens die op basis van hun inkomen wél recht hebben op huurtoeslag, maar op basis van hun huurprijs niet. Dat is het geval als zij een vrijesectorwoning huren.

 

Eén op de tien huishoudens met 55-plussers laat mogelijk zorgtoeslag liggen

Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

  • Het aandeel seniorenhuishoudens dat, op basis van hun inkomen en vermogen, mogelijk hun recht op zorgtoeslag laat liggen is relatief hoog in de leeftijdscategorie 55-65 jaar (14%) en 65-75 jaar (13%), om vervolgens af te nemen in de leeftijdscategorie 75-85 en 85 jaar en ouder (beide 6%).
  • Het aantal seniorenhuishoudens dat geen zorgtoeslag ontvangt, terwijl zij hier op basis van hun inkomen en vermogen wel recht op kunnen hebben is in 2016 fors toegenomen ten opzichte van 2014 (met 32%).
  • Gemiddeld gaan Nederlanders nu met pensioen met 64 jaar en 10 maanden. Voor veel mensen betekent dat een afname van inkomsten. Een deel van de gepensioneerden komt daardoor wellicht in aanmerking voor zorgtoeslag, zonder zich dat te realiseren.

In opdracht van KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM deed Regioplan in de zomer van 2018 onderzoek naar mogelijke onderbenutting van de huur- en zorgtoeslag door huishoudens. Dit gebeurde op basis van datasets van het CBS. Het CBS keek naar huishoudens waarvan alle huishoudsleden een leeftijd gelijk aan of hoger dan 55 jaar hebben.

Gepubliceerd: donderdag 13 september 2018 om 9:35 uur

Overige dossiers uit de afgelopen 6 maanden

Links
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________
Brochure e-Health Zorg van Nu

Brochure e-Health

 

_______________________________________________