Lettergrootte: A A A

Centraal Economisch Plan 2017: koopkrachtdaling voor de meeste gepensioneerden

Op vrijdagmorgen 24 maart heeft het Centraal Plan Bureau het Centraal Economisch Plan (CEP) 2017 gepubliceerd met nieuwe ramingen over de economische ontwikkeling in dit jaar en de komende 4 jaar (2018 - 2021). Uit dit plan valt het volgende af te leiden over de verwachte koopkrachtontwikkeling:
Deze zal voor de meeste gepensioneerden negatief zijn, nl. gemiddeld per jaar -0,1% (mediaan). Maar vooral hogere inkomens gaan er flink meer op achteruit, ook al in 2017.

Diverse oorzaken van de negatieve uitkomst in 2017 zijn:
• In 2017 worden de aanvullende pensioenen niet of beperkt geïndexeerd.
• De toename van de zorgpremies met 91 euro heeft een negatief effect op de koopkracht van huishoudens zonder zorgtoeslag.
• De aanpassingen in box 3 hebben wisselende koopkrachteffecten. De progressievere opbouw van het fictieve rendement is gemiddeld genomen gunstig voor de koopkracht, maar de huishoudens met de hoogste vermogens gaan een hogere heffing betalen.
• De koopkracht van gepensioneerden met een inkomen tot 36.057 euro verbetert door een verhoging van de maximale ouderenkorting met 101 euro.
• in de Macro Economische Verkenning 2017 werd de inflatie (gemeten met de CPI) nog geraamd op 0,6%. Inmiddels wordt de inflatie voor 2017 geraamd op 1,6%.
• In de puntenwolken (zie figuur 3.9, pagina 55) ligt 90% van de koopkrachtontwikkeling van de huishoudens tussen de bovenste en onderste lijn. Hierin is zichtbaar dat een klein deel van de gepensioneerden een koopkrachtdaling ondervindt van (meer dan) 4%. Het betreft met name gepensioneerden met vermogen: de daling wordt deels veroorzaakt door de progressievere rendementsheffing en deels doordat het werkelijke rendement op sparen in 2017 naar verwachting lager ligt dan in 2016.

In hoeverre de uitkomsten voor 2018 – 2021 zo blijven, is natuurlijk nu nog niet te zeggen, omdat op basis van het CEP en de onderhandelingen voor een nieuw kabinet, een nieuwe begroting voor 2018 en daarna zal worden opgesteld.

Gepubliceerd: vrijdag 24 maart 2017 om 13:18 uur

Overige dossiers uit 2017

Links
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________
Brochure e-Health Zorg van Nu

Brochure e-Health

 

_______________________________________________