Lettergrootte: A A A

Prinsjesdag en lokale lasten

Dit jaar zullen de plannen en cijfers die worden bekend gemaakt met Prinsjesdag, zeker niet de definitieve uitkomst zijn voor wat we in 2018 mogen verwachten. Want daarvoor zal er eerst een nieuw kabinet moeten komen.

We zullen de plannen uiteraard wel analyseren, en daar ook snel over communiceren, maar daarnaast hebben we (met andere organisaties voor gepensioneerden en ouderen) besloten om de focus dit jaar vooral te leggen bij de lokale lasten. Dus bij de zorg- en andere kosten waarmee  huishoudens te maken krijgen, vanuit de gemeenten, en die niet of nauwelijks worden opgenomen in de reguliere koopkrachtplaatjes.

Samen met de seniorenorganisaties KBO-PCOB, FASv, KNVG en NOOM heeft de NVOG opdracht gegeven aan onderzoeksbureau  Regioplan om te onderzoeken of het voor de koopkracht van senioren uitmaakt in welke gemeente zij wonen.

Regioplan heeft deze zomer een steekproef genomen in twaalf verschillende Nederlandse gemeenten (1 in elke provincie). En daar is gekeken naar de hoogte van eigen bijdrage Wmo, de gemeentelijke woonlasten, waterschapsheffing en motorrijtuigenbelasting.

Per gemeente zijn daarvoor 3 fictieve huishoudens gekozen, elk met relatief hoge zorgkosten. Het gaat om:

  • een echtpaar (waarvan 1 partner met AOW) met relatief goed inkomen en enig vermogen;
  • een echtpaar met AOW en gemiddeld aanvullend pensioen; en
  • een alleenstaande AOW-er met klein aanvullend pensioen.

 

Wat blijkt? De jaarlijks te betalen lokale lasten zijn fors en lopen flink uiteen.

Ook al is door forse maatschappelijke druk de maximale wmo-bijdrage in 2017 verlaagd, de lokale lasten zijn nog steeds substantieel en de verschillen per gemeente blijven (te) groot.

Deze verschillen lopen op van 395 euro voor huishoudens met een laag inkomen, tot 807 euro voor huishoudens met een hoog inkomen. De onderzochte lokale lasten vallen in Amsterdam het laagst uit. Maar in bijvoorbeeld de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Hulst en Almelo zijn senioren minder goed af.

De onderzoeksuitkomsten versterken dus het beeld dat gemeenten het verschil maken in koopkracht.

Oproep

De seniorenorganisaties roepen nu het nieuwe kabinet en gemeenten op om een bindend convenant af te sluiten: verlaag de eigen betalingen. Voorkom daarmee de verdere stapeling van kosten die de zorg inmiddels zo duur maakt dat steeds meer mensen de zorg (zoals bezoek aan tandarts of dagbesteding) gaan vermijden.

Daarnaast kunnen gemeenten van elkaar leren. Zo hebben de gemeenten Meierijstad en Roosendaal de eigen bijdrage voor Wmo-zorg geheel afgeschaft voor alle inwoners met een inkomen beneden modaal, ook de AOW-gerechtigden.

Zorg moet betaalbaar en toegankelijk zijn en blijven voor iedereen, in alle gemeenten!  

Persbericht "Gemeenten maken het verschil in koopkracht".

Regionplan Rapport Koopkrachtontwikkeling Senioren

Gepubliceerd: zaterdag 16 september 2017 om 16:59 uur

Overige dossiers uit 2017

Links
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________
Brochure e-Health Zorg van Nu

Brochure e-Health

 

_______________________________________________