Lettergrootte: A A A

Regeerakkoord: Koopkracht verbetering gepensioneerden blijft achter bij die van werkenden.

Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn, blijkt uit de eerste cijfers dat de koopkracht van werkenden er meer op vooruit gaat dan van gepensioneerden. Gemiddeld neemt de koopkracht van werkenden met een modaal inkomen toe met 1,4% per jaar terwijl de koopkracht van gepensioneerden naar verwachting slechts 0,7% per jaar zal toenemen. Dit zijn natuurlijk algemene cijfers, voor individuele personen of gezinnen kunnen de cijfers anders uitvallen afhankelijk van hun persoonlijke situatie. Eén van de sombere vooruitzichten voor veel gepensioneerden zal de dekkingsgraad van hun pensioenfonds zijn. Als deze in 2020 te laag is zullen de pensioenen gekort moeten worden.

Wat naar verwachting veel gepensioneerden in de portemonnee zal treffen, zijn de aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. Om met het laatste te beginnen: Als je op dit moment de hypotheek op je huis volledig hebt afgelost, hoef je bij je inkomen geen eigenwoningforfait op te tellen. Stel dat je een woning hebt met een WOZ-waarde van € 300.000 ga je in 2050 € 664 per jaar meer belasting betalen bij een belastingtarief van 36,9%. Deze wijziging wordt weliswaar geleidelijk ingevoerd maar toch. Mensen worden “gestraft” voor het aflossen van de hypotheek op hun woning.

De aftrek van de hypotheekrenteaftrek wordt volgens de plannen van de nieuwe regering versneld afgebouwd waardoor de maximale aftrekbaarheid van de hypotheekrente terugloopt tot 37%.

Positief is natuurlijk de verhoging van de ouderenkorting voor lage inkomens en het geleidelijk in plaats van in één klap afbouwen van de ouderenkorting voor inkomens in de range van € 36.000 naar € 46.000.

Waar iedereen mee te maken zal krijgen is de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Dat geldt niet alleen voor de dagelijkse boodschappen maar ook voor de kapper, leidingwater, kranten en de fietsenmaker. Naar verwachting gaat het om circa € 160 dat een gezin per jaar extra kwijt is aan boodschappen.

Waar in het regeerakkoord niets over staat maar wat wel onze aandacht blijft houden is de verzilveringsproblematiek van de hoge ouderenkorting, zowel bij echtparen als alleenstaanden met alleen AOW en eventueel een klein pensioen, en in nog sterkere mate bij aio-ontvangers.

Wij blijven de ontwikkelingen rond de koopkracht voor ouderen en gepensioneerden de komende weken op de voet volgen en zullen u van de voortgang op de hoogte houden.

Gepubliceerd: donderdag 12 oktober 2017 om 15:41 uur

Overige dossiers uit 2017

Links
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________
Brochure e-Health Zorg van Nu

Brochure e-Health

 

_______________________________________________