Lettergrootte: A A A

Verzet tegen PIN-only beleid gemeenten.

Het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) heeft regelmatig aandacht geschonken aan het PIN Only beleid van gemeenten. In de laatste vergadering is besloten dat het MOB aan de VNG en het IPO (Interprovinciaal overleg) per brief laten weten dat het niet meer accepteren van contant geld  onacceptabel is. De brieven aan beide instanties zijn deze week verzonden.

Tevens was besloten dat onze vertegenwoordiger in het MOB, de heer Cees van Tiggelen, een interview zou geven aan het blad Binnenlands Bestuur, dat veel gelezen wordt door burgemeesters, wethouders, raadsleden en beleids ambtenaren. Het artikel kunt u hier lezen.

Op de website van Binnenlands Bestuur staat een (ruime) samenvatting van het artikel/interview. Daarin wordt ook de betrokkenheid van onze vereniging bij het MOB vermeld.

Gepubliceerd: donderdag 21 december 2017 om 17:27 uur

Overige dossiers uit 2017

Links
De NVOG is aangesloten bij

AGE Platform EuropeBeter OudOuderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

Brochure e-Health Zorg van Nu

Brochure e-Health