Lettergrootte: A A A

Projectupdate gezamenlijk geldautomatennetwerk ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland.

ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN) werken momenteel intensief aan de ontwikkeling van een gezamenlijk en geoptimaliseerd landelijk netwerk van geldautomaten dat eind 2020 klaar moet zijn. De banken en GSN zijn deze samenwerking aangegaan om contant geld op de langere termijn voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en veilig te houden. Want hoewel contant geld steeds minder wordt gebruikt, blijft de beschikbaarheid ervan in onze samenleving noodzakelijk.

  • De intentie is om vanaf het eerste kwartaal van 2019 alle geldautomaten van de drie banken stap voor stap over te dragen aan GSN.
  • De banken blijven het aanspreekpunt voor bankzaken, zoals informatie over de betaalrekening, het blokkeren van de bankpas en de opnamelimiet.
  • Ø  Na de overdracht wordt GSN verantwoordelijk voor het beheer van de geldautomaten.

Het belang van consumenten en ondernemers om makkelijk geld te kunnen opnemen en afstorten staat bij de inrichting van het gezamenlijke netwerk voorop. Daarom voeren de banken en GSN intensief overleg met de verschillende belangenorganisaties uit de Klankbordgroep Geldautomaten en het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), beide onder voorzitterschap van de Nederlandsche Bank (DNB). Op deze wijze zijn deze stakeholders nauw betrokken bij het project en wordt er rekening gehouden met de behoeften en wensen van de verschillende gebruikersgroepen. Via zowel de klankbordgroep als het MOB zijn eveneens het ministerie van Financiën en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betrokken bij dit project. De DNB – die heeft aangegeven positief tegenover dit initiatief te staan - maakt als toezichthouder ook deel uit van de projectleiding.

Ook NVOG is via de klankbordgroep en het MOB nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe geldautomatennetwerk.

Slimme spreiding

Met het gezamenlijke netwerk wordt een slimmere spreiding van het aantal geldautomaten gerealiseerd. Dit betekent dat bestaande geldautomaten worden omgebouwd, verplaatst of verwijderd en dat nieuwe automaten worden bijgeplaatst. Tijdens dit proces komt de beschikbaarheid en bereikbaarheid van contant geld niet in het geding. Iedereen kan conform de vijf kilometernorm van het MOB bij een geldautomaat terecht. Er wordt onder meer een app gelanceerd waarmee alle locaties van de geldopnameautomaten te vinden zijn.

Gebruiksvriendelijke geldautomaten

Door de automaten van de drie banken samen te voegen en beter te spreiden, profiteren kwetsbare groepen van een betere bereikbaarheid.

  • Elke geldautomaat in het gezamenlijke netwerk werkt hetzelfde, beschikt over dezelfde bediening en krijgt hetzelfde herkenbare uiterlijk. Het nieuwe ontwerp en de nieuwe naam worden naar verwachting komend najaar bekendgemaakt.
  • Iedereen met een geldige bankpas en voldoende saldo kan contant geld opnemen.
  • Voor wie met een bankpas van ABN AMRO, ING en Rabobank geld opneemt, geldt bij voldoende saldo de daglimiet die door de klant zelf of de bank is vastgesteld. Er is geen beperking op het aantal geldopnames per dag of per week. Ook is het actuele banksaldo beschikbaar.
  • Geldautomaten blijven of komen zo veel mogelijk in de buurt van locaties waar geld wordt uitgegeven, zoals in de nabijheid van winkels of een winkelcentrum.

Daarnaast onderzoeken de banken en GSN momenteel nieuwe vormen van dienstverlening om mensen die hulp nodig hebben bij het opnemen van geld te ondersteunen. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de Klankbordgroep Geldautomaten, die is gepland voor oktober 2018, maken de banken en GSN meer bekend over de specifieke mogelijkheden van geldautomaten voor kwetsbare groepen.

Veiligheid

Ook de veiligheid voor omwonenden, consumenten en ondernemers is voor GSN en de banken van groot belang. Net zoals dat bij de banken nu al gebeurt, worden de veiligheidsnormen continu aangescherpt en wordt bij de inrichting van het nieuwe netwerk gestreefd naar een zo veilig mogelijke fysieke omgeving voor elke automaat. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid om dichtbij te parkeren, de aanwezigheid van voldoende straatverlichting, cameratoezicht en het vermijden van plaatsing van automaten onder woningen. 

Verwachte planning

  • Oktober 2018:

Eerstvolgende bijeenkomst Klankbordgroep Geldautomaten

  • Eerste kwartaal 2019:

Start overdracht van de geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank naar GSN en start migratie naar nieuwe netwerk

  • December 2020

Afronding migratie

 

Gepubliceerd: donderdag 26 juli 2018 om 15:54 uur

Overige dossiers uit 2018

Opleidingen


Loyens & Loeff - Juridisch en fiscaal adviseurs

SPO - Opleidingen voor pensioenfondsbesturen en professionals in de pensioensector

Pensioenopleidingen, Registeropleidingen op niveau A en B voor pensioenfonds-besturen, verantwoordings-organen en professionals in de sector

Willis-Towers-Watson - Innovatieve oplossingen op diverse financiële gebieden

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________