Lettergrootte: A A A

NVOG stuurt brief aan kamercommissie SZW

Volgende week vergadert de vaste kamercommissie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over een aantal onderwerpen inzake pensioenen.  In een gezamenlijke brief van ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NVOG en NOOM vragen de pensioenkoepels en de ouderenorganisaties aan de commissieleden om speciale aandacht te schenken aan de agendapunten "Financiële positie pensioenfondsen" en "Generatie-effecten van het verhogen van de rekenrente voor pensioenfondsen". Zij vragen de politiek genuanceerder kijken naar de rente die de pensioenfondsen moeten hanteren.  Aanleiding voor de brief is de wijze waarop staatssecretaris Jetta Klijnsma begin dit jaar een rapport over de rekenrente van het Centraal Planbureau publiceerde. Het CPB bekeek wat een rekenrente van zowel twee als vier procent zou betekenen voor verschillende generaties en concludeerde dat het gebruik van twee procent weinig invloed had. Bij vier procent zouden gepensioneerden er flink op vooruit gaan, maar wel ten koste van jongeren. U leest de brief aan de kamercommisie door hier te klikken.

 

 

Gepubliceerd: donderdag 8 juni 2017 om 16:35 uur

Overige dossiers uit 2017

Links
De NVOG is aangesloten bij

AGE Platform EuropeBeter OudOuderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

Brochure e-Health Zorg van Nu

Brochure e-Health