Lettergrootte: A A A

Publicaties NVOG

 

Algemene Vergadering 11.09.2019

Presentatie gezamenlijke vergadering KNVG-NVOG

 

 

Algemene Vergadering 05.06.2019   

Presentatie Jos Berkemeijer - stand van zaken pensioenen

 

 

Algemene Vergadering 28.11.2018

Presentatie Jaap van der  Spek - hoofdlijnen DBM Pensioenen

Presentatie Maarten Maas - koopkracht, inkomen en AOW

Presentatie Joop Blom - zorg en welzijn

 

Algemene Vergadering 23.05.2018

Presentatie Joop Blom - zorg, welzijn en wonen/mobiliteit

Presentatie Maarten Maas - koopkracht, inkomen, AOW

Presentatie Jos Berkemeijer - pensioenen

Presentatie prof.dr. Andrea Maier

Foto's

 

Themadag Governance Pensioenen 17.04.2018

Presentatie pens.cie. NVOG/KNVG - Foto's

 

Chronologisch overzicht van NVOG activiteiten in 2018

Chronologisch overzicht van NVOG activiteiten in 2017

 

 

KOERS NVOG 2017

 

 

Documentatie medezeggenschap gepensioneerden. "De macht verdeeld": Kroniek van 45 jaar emancipatiestrijd van gepensioneerden.

 

 

KOOPKRACHT, INKOMEN EN AOW

De vier links hieronder betreffen de publicatie in nieuwsbrief nr. 11 van 15.03.2019 

Seniorenhypotheken: bijlage 1 Volkskrant sept 2018

Seniorenhypotheken: bijlage 2 Consumentenbond dec 2018

Seniorenhypotheken: bijlage 3 Rapporten CPB en DNB

Seniorenhypotheken: bijlage 4 Actief van ABM-AMRO okt 2018

 

CPB Macro-Economische-Verkenning 2019 (MEV)

NIBUD Koopkrachtberekentool 2019

Rapport Regionplan 2018 - (Onder)benutting toeslagen door senioren

CPB Kerngegevenstabel koopkracht 2016-2019

 

Analysetool 2014

 

 

ZORG, WELZIJN EN WONEN

 

Begroting VWS 2020

ANWB AutoMaatje

 

Hieronder de presentaties en foto's van de Themadag Zorg 27 maart 2019 - Bronbeek

Henk Reinen - Pact voor de Ouderenzorg

Don van Sambeek - Zorg voor elkaar

Yvonne Witter - Klaar voor de vergrijzing?

Menno Tigelaar - Beweging in het Sociaal Domein

Albert Don - Voeks Welzijnswerk

Joost Bos - Raad van Ouderen

Leo Kool - ANWB AutoMaatje

 

Advies Raad van Ouderen 31.01.2019

Brochure E-Health Zorg van Nu

Brochure Valpreventie

De agenda voor de zorg 2017

 

Zorgverzekering en wonen in het buitenland

 

 

PENSIOENEN

Wetsvoorstel wijziging besluit FTK

Advies commissie Parameters

Brief aan minister Koolmees inz. stuurgroep

Brief aan minister Koolmees inz. Commissie Parameters

Rapportage Toetsingscriteria Pensioenen (Motivaction november 2018)

Rapport-Mogelijke richting voor een nieuw pensioestelsel ISDC

Presentatie -Een nieuw pensioenstelsel ISDC

Voorbeeld ISDC Netto 150430

Voorbeeld 1 - ISDC Berekening 150422

Voorbeeld 2 - ISDC Berekening 150422

Voorbeeld 3 - ISDC Berekening 150422

Voorbeeld 4 - ISDC Berekening 150422

 

Nieuwsbrief NVOG

Eenmaal per week verschijnt een Nieuwsbrief per e-mail, gericht op de lidorganisaties en belangstellenden. Aanmelding verloopt via de website (link rechtsboven op de startpagina van de website) en afmelding kan eenvoudig via de nieuwsbrief zelf. Lidorganisaties kunnen deze berichten gebruiken voor eigen interne communicatiemiddelen. De 12 meest recente nieuwsbrieven zijn ook op de website te lezen, eveneens via de link rechtsboven op de startpagina.

Alle nieuwsbrieven van 2017

Alle nieuwsbrieven van 2016

Alle nieuwsbrieven van 2015

Geschiedenis NVOG

In 2009 verscheen in eigen beheer de Geschiedenis van de NVOG 1986-2006, geschreven door oud-voorzitter en lid van verdienste, wijlen Dr. Wim Beekman. Deze is digitaal nog op te vragen bij het bureau: nvog@gepensioneerden.nl .

In december 2011 kwam een speciaal jubileumnummer van NVOG Expliciet uit, dat enerzijds terugblikt op 25 jaar NVOG, en anderzijds het thema Solidariteit tussen generaties behandelt, inspelend op het congres dat destijds georganiseerd is.

Opleidingen


Loyens & Loeff - Juridisch en fiscaal adviseurs

SPO - Opleidingen voor pensioenfondsbesturen en professionals in de pensioensector

Pensioenopleidingen, Registeropleidingen op niveau A en B voor pensioenfonds-besturen, verantwoordings-organen en professionals in de sector

Willis-Towers-Watson - Innovatieve oplossingen op diverse financiële gebieden

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________