Lettergrootte: A A A

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen aan NVOG, staat uw vraag er niet bij neemt u dan gerust contact met ons op via het communicatie2@gepensioneerden.nl of telefoonnummer 030-2846080.

Vragen aan NVOG

Heeft een vereniging van gepensioneerden recht op een positie in het pensioenfonds of bij de verzekeraar?

Hiervoor zijn al verschillende regels opgenomen in de Pensioenwet. Daarnaast overleggen ouderenorganisaties al jaren met de pensioensector om tot een betere positie van gepensioneerden in de pensioenbesturen te komen. NVOG is sterk voorstander van een wettelijk recht op bestuursdeelname in pensioenfondsen en verbetering van rechten van gepensioneerden die met een verzekeraar te maken hebben. Pensioengerechtigden hebben immers net zo goed als werkgevers en werknemers belang bij een goed pensioenbeheer. NVOG adviseert verenigingen altijd te proberen met het pensioenfonds of de verzekeraar, ofwel de oud-werkgever in gesprek te gaan over medezeggenschap en goed bestuur. Ook als er van uitvoerder veranderd wordt, gelden er regels qua informatie en medezeggenschap. Bijvoorbeeld wanneer een ondernemingspensioenfonds wordt opgeheven en er wordt overgegaan naar een bedrijfstakpensioenfonds of verzekeraar. Des te belangrijker is het om over een sterke vereniging te beschikken. Zie ook: www.ouderenorganisaties.nl, klik via werkterreinen / inkomen & pensioen.

naar boven

Hoe kunnen wij NVOG volgen?

De belangrijkste informatiebron voor nieuws en achtergronden is de website van NVOG. Meldt u aan voor nieuwsfeeds via het RSS-systeem, dan krijgt u regelmatig bericht over nieuws en actualiteiten van NVOG. Minstens éénmaal per week (vrijdag) verschijnt een NVOG nieuwsbrief, die per mail wordt verspreid. U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de link Nieuwsbrief in de rechter bovenhoek op onze site. Verder is NVOG actief op Twitter (@KoepelNVOG), vooral om te reageren op nieuws en actualiteiten.

naar boven

Hoe richt ik een vereniging van gepensioneerden op?

NVOG kan gepensioneerden die een vereniging willen oprichten op weg helpen. Er is ook een brochure beschikbaar, u kunt de brochure aanvragen bij het bureau van NVOG mail naar nvog@gepensioneerden.nl

naar boven

Om wie gaat het bij NVOG?

Bijna 3 miljoen mensen ontvangen een pensioenuitkering naast hun AOW. Gemiddeld ontvangen deze pensioengerechtigden ruim € 700 euro bruto aanvullend pensioen per maand. Er zijn overigens bijna 300.000 gepensioneerden die hun pensioen via een verzekeraar uitgekeerd krijgen. De directe achterban van de NVOG zelf bestaat uit tientallen grotere en kleinere verenigingen van gepensioneerden, die samen tientallen duizenden leden hebben.

naar boven

Waar vinden wij meer informatie over pensioenzaken?

Op deze website is via "Handige Links" een aantal interessante internetadressen te vinden. NVOG geeft geen advies over individuele pensioenkwesties of specifiek juridische vraagstukken van verenigingen. De meeste pensioenuitvoerders hebben tegenwoordig ook goede informatiekanalen. Er is ook een Ombudsman Pensioenen, die individuele zaken kan beoordelen.

naar boven

Wat is het verschil tussen NVOG en anderen?

NVOG bestaat al sinds 1986 en heeft veel kennis en ervaring, maar deelt deze ook met anderen, met het oog op vergroting van de invloed op het overheidsbeleid. De relaties en samenwerking met andere belangenorganisaties, zoals KBO-PCOB en NOOM, zijn dus intensief en onmisbaar. Ook onze gesprekspartners waarderen het zeer als vertegenwoordigers van doelgroepen gezamenlijk optreden. Onderlinge verdeeldheid is nimmer in het belang van de ouderen.

Het NOOM is een netwerkorganisatie van oudere migranten met verschillende culturele achtergronden. De KBO-PCOB zijn ouderenbonden, vergelijkbaar met de ANBO. Zij zijn niet alleen landelijk actief, maar zeker ook lokaal en regionaal. NVOG is de koepelorganisatie van verenigingen van gepensioneerden ten behoeve van de landelijke belangenbehartiging.

In 2012 is een vergelijkbare koepelorganisatie ontstaan, de KNVG. Deze opereert niet, zoals NVOG, in landelijke samenwerkingsverbanden en heeft een beperktere agenda. NVOG richt zich niet alleen op de aanvullende pensioenen, maar op alles wat met inkomen en koopkracht te maken heeft. Speerpunten zijn voor NVOG daarom pensioen, zorg en koopkracht. Uit de eigen achterban zijn er deskundigen beschikbaar op al deze terreinen.

NVOG onderscheidt zich ook door een grotere diversiteit in lidorganisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars. Verder is NVOG actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waar een aantal landelijke organisaties lid van is.

naar boven

Wie worden door de vereniging tot de kring van gepensioneerden gerekend?

De meeste gepensioneerdenverenigingen zijn opgericht voor oud-medewerkers — of hun nabestaanden — die al met pensioen zijn. Sommige laten echter ook leden toe met een arbeidsongeschiktheidspensioen of leden die wel pensioenrechten hebben opgebouwd, maar die nog elders werken (‘slapers’). NVOG richt zich echter alleen op belangen van pensioengerechtigden: mensen met ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen, gelijk aan de definitie van de pensioenwet.

naar boven

Opleidingen


Loyens & Loeff - Juridisch en fiscaal adviseurs

SPO - Opleidingen voor pensioenfondsbesturen en professionals in de pensioensector

Pensioenopleidingen, Registeropleidingen op niveau A en B voor pensioenfonds-besturen, verantwoordings-organen en professionals in de sector

Willis-Towers-Watson - Innovatieve oplossingen op diverse financiële gebieden

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________