Lettergrootte: A A A

Wat is NVOG?

Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, opgericht in 1986, is de overkoepelende belangenvereniging van 41 organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties en 82 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigingen. Samen met haar zusterorganisaties en ander ouderenbelangenverenigingen behartigt NVOG de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

NVOG heeft een grotere diversiteit aan lid-organisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

De drie hoofdthema’s waarop NVOG zich richt zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht en AOW. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. NVOG is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

NVOG is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de (onbetaalde) medewerking van een groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd beschikbaar en maken gebruik van de kennis en ervaring verworven in de door hen, voorafgaand aan hun pensionering, vervulde functies.

Bij NVOG is aangesloten de FASv, de Federatie van Algemene Seniorenvereningen. Deze bond van 82 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigen behartigt de belangen van ruim 17.000 senioren. Bovendien werkt de NVOG intensief samen met de KNVG en met de landelijke ouderenorganisaties KBO-PCOB en NOOM. NVOG is tevens lid van AGE Europe, die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt. Ook daarvoor zijn binnen Nederland samenwerkingsverbanden, zoals met de ANBO, waarin NVOG participeert.

 

Opleidingen


Loyens & Loeff - Juridisch en fiscaal adviseurs

SPO - Opleidingen voor pensioenfondsbesturen en professionals in de pensioensector

Pensioenopleidingen, Registeropleidingen op niveau A en B voor pensioenfonds-besturen, verantwoordings-organen en professionals in de sector

Willis-Towers-Watson - Innovatieve oplossingen op diverse financiële gebieden

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________