Lettergrootte: A A A

Standpunten

NVOG heeft over diverse onderwerpen standpunten geformuleerd. Deze dienen als basis bij de beoordeling van verdere ontwikkelingen die zich rond die onderwerpen voordoen. De hoofdzaken waarmee NVOG zich bezighoudt zijn pensioenen, koopkracht en zorg (vanuit financieringsoptiek). Daarbinnen kan het om uiteenlopende zaken gaan, zoals fiscale regelgeving, AOW, pensioenstelsel, medezeggenschap. De standpunten komen tot stand in commissies waarin deskundige vrijwilligers uit NVOG-lidverenigingen actief zijn. Dit zijn personen die in hun werkzame leven bijvoorbeeld actief waren in de banken- en verzekeringsbranche, in de pensioen- of zorgsector, in diverse functies.

De standpuntennota van NVOG wordt regelmatig bijgesteld. Ook kan het zijn dat bepaalde standpunten in de samenwerkingsverbanden met de andere ouderenorganisaties minder plaats krijgen dan andere, wat inherent is aan de gezamenlijke belangenbehartiging. De macht van het getal telt soms zwaarder.

Voorbeelden van resultaten van het ons werk:

  • verbeterde medezeggenschap voor gepensioneerden bij pensioenfondsen (Pensioenwet 2007)
  • recht op bestuursdeelname bij bedrijfstakpensioenfonds (Pensioenwet 2013/2014)
  • bijstelling van de plannen uit het Pensioenakkoord inzake het omzetten van oude rechten naar een nieuw stelsel ('invaren' van de pensioenen) (sinds 2010)
  • oprichting Stichting PensioenFatsoen (2011)
  • meer aandacht voor de kostenbeparende mogelijkheden in de zorg (sinds 2006), o.a. Coalitie Erbij
  • eigen koopkrachtberekeningen die aantonen dat de situatie van ouderen minder gunstig is dan wordt beweerd (jaarlijks)

 

TOETSINGSKADERS

De drie commissies van NVOG hebben toetsingskaders vastgesteld op het gebied van hun thema. Zo is bij voorbeeld het doel van de nota van de commissie Pensioenen het aangeven van criteria waarmee de gezamenlijke ouderenorganisaties voorstellen voor een (nieuw) pensioenstelsel zullen beoordelen.

Hieronder staan de drie meest recente toetsingsnota’s. De inhoud van de notities wordt telkens geëvalueerd en wordt, indien nodig, aangepast. De nota inzake pensioenen zal b.v. meer worden toegespitst op ambitie dan op het achteraf toetsen.  

Pensioenen

Koopkracht

Zorg

 

Opleidingen


Loyens & Loeff - Juridisch en fiscaal adviseurs

SPO - Opleidingen voor pensioenfondsbesturen en professionals in de pensioensector

Pensioenopleidingen, Registeropleidingen op niveau A en B voor pensioenfonds-besturen, verantwoordings-organen en professionals in de sector

Willis-Towers-Watson - Innovatieve oplossingen op diverse financiële gebieden

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________