Lettergrootte: A A A

Visie en Missie

NVOG is een overkoepelende vereniging van Nederlandse gepensioneerden.

NVOG behartigt de belangen van de leden van de aangesloten organisaties, maar ook die van alle andere ouderen in Nederland. NVOG ziet als ideaal een gemeenschap, waarin een ieder, zowel oud als jong, volwaardig kan participeren met behoud van ieders waarde en rechten.

Zij is een gerespecteerd gesprekspartner van beleidsmakers en andere maatschappelijk relevante partijen en oefent constructief politieke invloed uit op onderwerpen  die gepensioneerden rechtstreeks aangaan. NVOG vindt dat de financiële en niet-financiële lusten en lasten evenwichtig over de generaties verdeeld moeten zijn.

NVOG werkt nauw samen met gelijkgestemde organisaties van gepensioneerden in Nederland. In gezamenlijkheid overleggen we met allen  die invloed hebben op de Nederlandse samenleving met het doel een oplossing te bereiken die breed door de bevolking wordt gedragen.

Tevens is NVOG een informatiecentrum voor gepensioneerden en draagt bij aan het behouden en het verbeteren van kwaliteit van leven voor de huidige en toekomstige generaties gepensioneerden. NVOG is deskundig op het gebied van pensioenen, koopkracht, zorg, welzijn en wonen.

NVOG is er voor U

 

KOERS

Koers NVOG 2017

 

 

 

 

Opleidingen


Loyens & Loeff - Juridisch en fiscaal adviseurs

SPO - Opleidingen voor pensioenfondsbesturen en professionals in de pensioensector

Pensioenopleidingen, Registeropleidingen op niveau A en B voor pensioenfonds-besturen, verantwoordings-organen en professionals in de sector

Willis-Towers-Watson - Innovatieve oplossingen op diverse financiële gebieden

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________